Domů POKLOPY PASPORTIZACE KONTROLY OK SCHODIŠTĚ OC.KONSTRUKCE INŽ.ČINNOST, PD VÝPRODEJ ZÁSOB
 
 

 

 

 

1 -  PASPORTIZACE  OKOLNÍCH OBJEKTŮ STAVBY:
 

   INFORMACE  :  766 110 224

    kontakt  , Technické  listy

        zkorinek@intast.cz

 

základní údaje o stavu konstrukcí okolních nemovitostí 

A/  zdokumentování stavu konstrukcí, poruch před zahájením stavby

B/  schematické zakreslení zjištěných závad, poruch, trhlin do půdorysů, pohledů

C/  protokol o závadách

D/  průvodní zpráva

E/  technická zpráva

F/  návrh na opatření

G/  zdokumentování stavu konstrukcí, poruch po ukončení stavby

 

 

2 -  PASPORT PRO SPRÁVU BUDOV:

technicko ekonomická dokumentace o stavu objektů v údajích sledovaných na konstrukčních
prvcích , včetně identifikace všech zařízení

 • základní údaje o nemovitosti - místo, majitel, číslo parcely, číslo katastru, poloha budovy, druh stavby, rozměry, zelené pásy, vnější komunikace, schodiště, bytové a nebytové prostory, užitkové plochy, vytápěné plochy, rok výstavby, pam. péče typ domu, č.p., rok dožití, umístění hlavního uzávěru vody, plynu, hl. rozvodna el. energie, místnosti CO
   
 • ekonomické údaje - inventární číslo, životnost, odpis, opotřebení,cena dle posledního ocenění
   
 • technické údaje - číslo konstr.prvku, název počet měr.jedn., rok pořízení konstr.prvku a poslední opravy, %opotřebení, plánovaná oprava
   
 • výkresová část - situace, půdorysy, řezy, pohledy
   
 • fotodokumentace -  digitální fotodokumentace skutečného stavu
   
 • průvodní zpráva

  ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ :
   
 • počítačová evidence a aplikace údajů / informační systém /, která umožní ukládání údajů o jednotlivých objektech do centrální databáze tak, aby tyto údaje byly kdykoliv k dispo- zici jako podklady pro rozhodování, statistiku, zhodnocení stávajícího stavu, ocenění, plán oprav, revize
   
 • možnosti a funkce aplikace : zakládání definic objektů včetně vnitřních struktur do číselníku, zakládání konkrétních objektů do databáze, zadávání hodnot zjištěných údajů ke konkrétním objektům, vyhledávání objektů dle uživatelsky definovaných podmínek, sumarizace údajů, tisky součtových tabulek v MS EXCEL tisky pasportů objektů, tisky zpráv v MS WORD, prohlížení výkresů /zpracování v CAD ALLPLAN / a fotografií, aktualizace údajů z aktualizační dávky, práce na síti /klient-server/ i na 1 PC,vytvoření aktualizační dávky, použitá centrální databáze ACCESS / ORACLE, SYBASE /
   
 • možnost zpracování v písemné formě

     

       

l  PASPORTIZACE OBJEKTŮ    

I.ETAPA :          
1/ Orientační zaměření a situační zakreslení  
1/ komunikací, chodníků a DTÚ      
2/ mříží , poklopů a dopravního značení    
3/ okolních předmětných objektů    
2/ Prohlídka a fotodokumentace stavu    
1/ provedení fotodokumentace stavu , závad a poruch konstrukcí
2/ provedení fotodokumentace stavu mříží, poklopů, obrubníků, zeleně
3/ Vyznačení závad a poruch v orientační situaci  
4/ TECHNICKÁ ZPRÁVA, ZÁVĚR      
1/ Zhodnocení stavu a výpis závad    
II. ETAPA          
2/ Fotodokumentace stavu po ukončení stavební činnosti
1/ provedení fotodokumentace stavu , závad a poruch konstrukcí
2/ provedení fotodokumentace stavu mříží, poklopů, obrubníků
3/ Vyznačení závad a poruch v orientační situaci  
4/ TECHNICKÁ ZPRÁVA, ZÁVĚR      
1/ Zhodnocení stavu a výpis závad    
2/ Orientační výpis prací na odstranění závad  

 

 

 

 

 

Tento server byl naposledy aktualizován dne 17. 07. 2013