KONTROLY   OCELOVÝCH   KONSTRUKCÍ
 
              

Domů POKLOPY PASPORTIZACE KONTROLY OK SCHODIŠTĚ OC.KONSTRUKCE INŽ.ČINNOST, PD VÝPRODEJ ZÁSOB

 

 

 

 

 

l PROHLÍDKY  A  KONTROLY  OCELOVÝCH  KONSTRUKCÍ

                  

 

ČSN 73 2601     Provádění ocelových konstrukcí

ČSN 73 2611     Mezní úchylky ocelových konstrukcí

 

   INFORMACE  :  766 110 224

    kontakt 

        zkorinek@intast.cz

 

 

Vady povrchu materiálu : poškození vrypem, nerovností, okujemi, místní zeslabení

Vady rozměrů a tvarů :  v rovinnosti plochy, přímosti dlouhých tyčí a pásů, šavlovitost

Svarová plocha

 

Výrobní skupiny :

A - nosné ocelové konstrukce, jejichž výsledný tvar a funkce vyžadují zvýšenou jakost výroby a přesnost ve smontovaném stavu, kterou je možno dosáhnout jen při dílenském sestavení

B - nosné ocelové konstrukce nezařazené do skupiny A

C - podružné a doplňkové konstrukce pro ocelové konstrukce výrobních skupin A a B

Aa,Ba - doplňkové písmeno a - u konstrukcí u nichž jsou z hlediska dynamického zatížení, únavy materiálu a křehkého lomu zvýšeny požadavky na výrobu

Místní zeslabení  : u A a B může být místní zeslabení nejvíce 5 % jmenovité tloušťky základního materiálu větší místní zeslabení pouze po statickém posouzení

Opravy rovinnosti, přímosti , šavlovitosti 
 
a) za studena na rovnačkách, lisem
  b) ohřevem nejvýše 900 C - ocel řady 37 a 45
                  nejvýše 700 C - ocel řady 52

Vady vnitřní  :  plechy a široká ocel otl. větší nebo rovno 10 mm pro hlavní nosné dílce ocelových konstrukcí, u kterých by zdvojení materiálu ohrozilo je-
jich bezpečnost, je nutno kontrolovat ultrazvukem
 


 


 

 

Tento server byl naposledy aktualizován dne 26. 07. 2013