Domů POKLOPY PASPORTIZACE KONTROLY OK SCHODIŠTĚ OC.KONSTRUKCE INŽ.ČINNOST, PD VÝPRODEJ ZÁSOB

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 KONTAKTY :

  Tel.:      220 199 383,      ústř. 220 199 381-5  ,   mobil :  776 110 224,    Fax :    220 199 384

  Postal address   INTAST, s.r.o.,  K Tuchoměřicům 3, 164 00  Praha 6 - Přední Kopanina

  Vedení společnosti :  zkorinek@intast.cz ,      Ekonomický útvar  :   vjinkova@intast.cz

 

   l VÝROBA POKLOPŮ                               l  OCELOVÉ   KONSTRUKCE                   l VSTUPNÍ  SCHODIŠTĚ BUDOV  

  l PROJEKČNÍ   KANCELÁŘ                         l TECHNICKÝ   DOZOR                             l PASPORTIZACE  OBJEKTŮ

    ----------------------------------------------------                            ----------------------------------------------                                    -----------------------------------------

     55 kontakt. mapa 55 

              

       

 

 

                                    


ZÁKLADNÍ   ÚDAJE  O  SPOLEČNOSTI :


Společnost   INTAST byla založena v roce 1990 jako akciová, v roce 1993 přeměněna  na s.r.o.  

Řízení společnosti, projekce, realitní a obchodní činnost je realizována v budově společnosti v ul.   


                                                  K Tuchoměřicům č. 3
                                                  164 00 Praha 6 - Přední Kopanina


AUTORIZACE - OSVĚDČENÍ - ATESTYPROJEKČNÍ ČINNOST A REALIZACI STAVEB       -  autorizace  ČKAIT
REALITNÍ ČINNOST                                              -  osvědčením  ARK Čech a Moravy
TRŽNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ                       -  osvědčení institutu ION VŠE
VÝROBKY                                                            -  s certifikáty příslušnou atestací a prohlášením o shodě


 

 

 

Tento server byl naposledy aktualizován dne 20. 07. 2013